Klachtenmeldpunt

Aanbestedende diensten behoren een klachtenmeldpunt te organiseren voor aanbestedingen.  Dit meld-punt fungeert als aanspreekpunt voor ondernemers en moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de personen die deel uit maken van het meldpunt  niet betrokken mogen zijn bij de aanbesteding waar de klacht over gaat. De samenstelling van het meldpunt kan per aanbesteding wisselen.

Ook als een aanbestedende dienst de standaard voor klachtafhandeling niet toepast en geen klachten meldpunt heeft ingesteld, kunnen ondernemers toch een klacht over de aanbestedingsprocedure indienen. ( Awb titel 9.1 klachtenbehandeling door een bestuursorgaan). 

Een kundige en onafhankelijke bemensing van het klachtenmeldpunt is van groot belang voor een vlotte afhandeling van de klacht. Zowel de aanbestedende dienst als de ondernemer willen immers snel door met de procedure.    

De adviseurs van Bosch Advies kunnen ad hoc of als vast lid van een klachtenmeldpunt de klachten deskundig en efficiënt  afhandelen.