Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Het bepalen van de sub gunningscriteria die de economisch meest voordelige inschrijving bepalen is één van de belangrijkste onderdelen van een aanbesteding. Dit proces begint met het inventariseren welke aspecten van een aanbieding voor onze opdrachtgevers belangrijk zijn, en in welke mate. Hierbij spelen soms ook de politiek en publieke opinie een rol.

Ook het vaststellen van de beoordelingsmethodiek en bijbehorende formules zijn van groot belang voor een soepel verloop van de aanbesteding.

Deze formules testen we grondig, onder andere door mogelijke inschrijvingen te simuleren; bijvoorbeeld extreem voordelig maar met slechte kwaliteit, of onbetaalbaar voor super kwaliteit. Zo verzekeren wij onze opdrachtgevers ervan dat de uitkomsten van de aanbesteding die wij voor hen organiseren, aansluiten bij hun eisen en verwachtingen.