Best Value Procurement

Een methode om tot een goede keuze voor een opdrachtnemer te komen is Best Value Procurement, ofwel Prestatieinkoop. Deze aanbestedingsmethodiek is volop in ontwikkeling en heeft al goede resultaten opgeleverd.

BVP gaat uit van het verkrijgen van de meeste waarde binnen het budget, niet van de laagste prijs voor een uitgedetailleerde opdracht.

De kracht zit in de expertise van de opdrachtnemer en de faciliterende rol van de opdrachtgever. De opdrachtnemer moet in de gelegenheid worden gesteld om maximale waarde toe te voegen en optimale reductie van risico’s te realiseren.

Welke opdrachten lenen zich voor BVP?

  • De opdracht is voldoende complex zodat de inschrijver zich kan onderscheiden
  • Er zijn voldoende aanbieders voor wezenlijke concurrentie
  • Er zijn voldoende opdrachtgeverrisico’s waarop opdrachtnemer zich kan onderscheiden
  • De opdrachtgever laat details los en specificeert functioneel
  • De opdrachtgever toetst, de opdrachtnemer neemt verantwoordelijkheid  en maakt zijn prestaties transparant