Wij hebben ieder meer dan 17 jaar ervaring met aanbestedingen, en in die jaren de volgende aanbestedingen verzorgd.


Bouwwerken
spoorwegviaduct
parkeergarages
tunnels
brugrenovatie
herinrichting pleinen en wegen
woningisolatie
brede en lagere scholen
multifunctionele centra
hogeschool Arnhem
sportgebouwen en sportvelden
relining riolering
stoomturbines afvalverbranding
nieuwbouw Hoge School Enschede
nieuwbouw zwembad Zutphen
restauratie oude kerkhofmuur

In de stad
prestatiebestekken voor straatvegen
wijkonderhoud en groenonderhoud
afvalinzameling
afvalverbranding
verwerking GFT afval
onderhoud aan gemalen en fonteinen
openbare verlichting
verkeersregelinstallatie
rioolinspectie
plaatsing van verkeersregelinstallaties
videobewakingssysteem in de binnenstad

Bouwgerelateerde diensten 
selectie van architecten voor brede scholen
selectie van architecten voor multifunctionele gebouwen
directievoerders
bouwadviseurs
bestekschrijvers
architectenselectie Rozet Arnhem
architectenselectie Hoge School Enschede

Diversen
brandweerhelmen
brandweerwagens
leerlingenvervoer naar scholen en sportaccommodaties
inrichting van sportaccommodaties
inrichting van kantoorgebouwen
Inrichting van bedrijfsrestaurants
steiger rond monumentale kerk
elektrische trekkenwand
stoelen voor een schouwburg
trapliften
WVG hulpmiddelen
onderhoud aan rioolgemalen
onderhoud aan fonteinen
explosievenopruiming
exploitatie

  

 Scholing-en reïntegratie trajecten

taalcursussen
ondersteuning voor startende ondernemers
diverse re-integratieprojecten
bemiddeling id-banen naar regulier werk
empowerment-programma’s
alfabetiseringstrajecten

Facilitair
warme drankenautomaten
uitzendkrachten
schoonmaken
salarisverwerking
juridisch advies (stadsadvocaat)
kantoorartikelen
vaste inrichting gemeentekantoor
kantoormeubilair
glasherstel aan schoolgebouwen
audiovisuele hulpmiddelen
vergaderzaalinstallaties
inrichting keuken bedrijfsrestaurant
drukwerk
elektriciteit en gas
catering
arbo dienstverlening
accountants
advertentieruimte
toegangsbeveiliging  

Ict en software
pc’s en unix-servers
printers en kopieerapparaten
pabx voor ip-telefonie
vaste en mobiele telecommunicatie
financieel systeem
content management systeem
document informatie systeem
scada-systeem voor rioolgemalen
applicaties voor belastingheffing, sociale zaken, adressenregistratie etc.
 

Inschrijvingen verzorgd voor:
aanneming van werk
aanvullend openbaar vervoer
advocatendiensten
audio-visuele hulpmiddelen
auto-onderhoud en service
beveiliging
detachering
drukwerk
EHBO/BHV
kantoorinrichting
kerstgeschenken
leerlingenvervoer
maatwerkinterieur
makelaarsdiensten
notariaat
pluimveevangers
receptiediensten
regiotaxidiensten
reïntegratiediensten
schoolinrichting
schoonmaken
taxidiensten
thuiszorg
trainingen persoonlijke kracht
uitvaartverzorging
grafische vormgeving
warme drankenvoorzieningen