Technische adviseurs

Ingenieursbureaus en  technische adviesbureaus zijn bij uitstek expert op hun eigen technisch vakgebied. De nadruk ligt op de technische oplossing of de technische beschrijving in het bestek.

De aanbesteding is slechts een onderdeel van het advies of het bestek.  Om te zorgen dat ook de aanbesteding op een professioneel niveau, efficiënt en  juridisch correct wordt  uitgevoerd, toetsen de adviseurs van Bosch Advies uw bestekken, of leveren bestekteksten ten behoeve van de aanbesteding aan.  
De snelle ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht en jurisprudentie maken het noodzakelijk dat de teksten en aanbestedingsvoorwaarden geregeld worden geactualiseerd op dat zij aansluiten bij de laatste stand van het recht.
Ook de contractvoorwaarden kunnen we aan een peer review onderwerpen.
De juridische en aanbestedingstechnische kennis van Bosch Advies is een waardevolle aanvulling op uw  eigen technische expertise. Wij leveren deze dienstverlening al vele jaren aan grotere en kleinere adviesbureaus in een plezierige en collegiale samenwerking.