Helpdesk en peer review.

 

Ook wanneer u eigen expertise in huis heeft, zijn er situaties waarin het plezierig of verstandig is wanneer er een specialist van Bosch Advies met u meedenkt.

Bijvoorbeeld wanneer u niet zeker bent of uw stukken al aan de nieuwste regelgeving voldoen, of wanneer u er bijzondere complexe vraagstukken spelen. Ook voor experts is het nuttig te sparren over nieuwe procedures en methoden.

Het opnieuw gebruiken van bestaande aanbestedingsdocumenten leidt vaak tot onoverzichtelijke en gedateerde documenten. Onduidelijkheden in aanbestedingsstukken resulteren in vragen en kunnen een bron van geschillen zijn; tijdens de aanbestedingsprocedure of later, bij de uitvoering van de overeenkomst. Met een frisse en deskundige blik reviseren we uw stukken opdat ze weer eenduidig en up-to-date zijn.