Het begeleiden van de aanbestedingsprocedure.


  • helpen definiëren van behoefte en vraag;

  • verkennen van de markt;
  • adviseren over de juiste vorm en procedure;

  • motiveren van de gemaakte keuzes in de opzet van procedure en de te hanteren criteria;

  • adviseren over geschikte selectiecriteria en gunningcriteria;

  • opstellen van de aanbestedingsstukken;

  • begeleiden van de aanbesteding;

  • verzorgen van voorlopige en definitieve berichtgeving over de gunning en de motivering van de gunningsbeslissing.

.