Gunning

Buiten aanbestedingen bestaat er een Gunfactor, een gemoedstoestand bij de opdrachtgever waardoor die bereid is om een opdracht aan een bepaalde ondernemer te gunnen. Omdat Aanbestedingen eerlijk en niet-partijdig moeten verlopen, is het voor de aanbestedende dienst zaak om die Gunfactor te herkennen. Dan kan er vervolgens in de procedure rekening mee worden gehouden, en controleren of die onuitgesproken wens om met één partij zaken te doen, niet tot uitdrukking komt in de aanbestedingsstukken. Wilt u hier meer over weten, of er eens over van gedachten wisselen.......... neem dan contact met ons op.